2 av 7: Ambulanse fødepakke 2

Anette Baar, fagparamedic ved OUS går gjennom pakke 2 i fødesettet i en ambulanse.

Dette er video 2 av 7 i en videoserie produsert av Ole Kristian Andreassen for OUS.