2 av 2 Håndtering av personopplysninger. Datatilsynet DEL 2

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Proff behandling av personopplysninger.
Et foredrag i sikkerhetsmåneden.