11 av 11 - Epidemiologi: Nøyaktighet og presisjon

Publisert 2015

Hvor nøyaktig utfører du forskningen din, og hvor god er presisjonen? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.