11 av 11 - Epidemiologi: Nøyaktighet og presisjon

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.
Hvor nøyaktig utfører du forskningen din, og hvor god er presisjonen? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.