1 av 7: Ambulanse fødepakke 1

Anette Baar, fagparamedic ved OUS går gjennom pakke 1 i fødesettet i en ambulanse.

Dette er video 1 av 7 i en videoserie produsert av Ole Kristian Andreassen for OUS.