1 av 2 Inflammatoriske-leddsykdommer

Del 1 av 2 miniforelesninger om Inflammatoriske leddsykdommer, en gruppe revmatologiske sykdommer. I denne delen nevnes kjennetegn og behandling av Revmatoid Artritt (RA) og Aksial spondylartritt (AksSpA).

Filmen inngår i kurset Patologi/ Sykdomslære for bachelorstudenter, åpent tilgjengelig på OsloMetX

Denne filmen er laget i samarbeid med lege i spesialisering, Eirik K. Kristianslund, ved Diakonhjemmet sykehus.