Universell utforming: 7 prinsipper

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.