Universell utforming

Introduksjon til universell utforming, av overingeniør Eirik Hanssen.