Universell utforming

Publisert 2020

Introduksjon til universell utforming, av overingeniør Eirik Hanssen.