Tagget med utekstet

SAMSVAR: Barn og unges digitale hverdag

4 views 21. mai 2019

Digitale verktøy tar oss rett inn i den kommersielle delen av nettet. Vi spør hvordan vi lærer barna våre å forholde seg til det overstrømmende presset fra markedsaktørene. Og hvilken rolle har skolen i å lære barna digital kompetanse?

SAMSVAR-seminar: By og land hand i hand

5 views 21. mai 2019

Byene vokser, mens utkantstrøk mister arbeidsplasser og tjenestetilbud. Må byenes vekst skje på bekostning av distriktene, eller er det mulig å bygge et Norge som får sentrum og periferi til å spille på lag i framtida? Og vil vi det?

SAMSVAR-seminar: Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge

8 views 21. mai 2019

I Norge er det få som sulter, og de fleste har et sted å bo. Likevel er mange ekskludert fra samfunnets fellesskap fordi de mangler penger. I dette SAMSVAR-seminaret ser vi nærmere på hvordan vi definerer fattigdom i velferdsstaten Norge.

SAMSVAR- Hvordan motvirke mobbing i skolen

13 views 20. mai 2019

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen?

SAMSVAR- Hvem bygger framtidens byer, demokrati eller marked

8 views 20. mai 2019

De største byene i Norge fortsetter å vokse. I dette Samsvar-seminaret har vi en debatt med utgangspunkt i følgende to spørsmål: Hva skal til for at framtidens byer blir gode og inkluderende steder for alle som bor der?Hvem er det som bestemmer byutviklingen - politikerne eller de private markedsaktørene?

EIBI - resultater

19 views 14. mai 2019

Psykologspesialist Sigmund Eldevik om EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention).

EIBI på norsk

21 views 14. mai 2019

Psykologspesialist Sigmund Eldevik forklarer hvordan man kan gjennomføre EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) i vanlige norske barnehager.

Effekter av EIBI

16 views 14. mai 2019

Psykologspesialist Sigmund Eldevik forklarer effektene av EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention).

Hva er EIBI?

30 views 14. mai 2019

Psykologspesialist Sigmund Eldevik forklarer hva EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) er.

Opprykksseminar

24 views 10. mai 2019

Dette opprykksseminaret ble holdt 10. april 2019 og var åpent for alle interesserte ansatte ved universitetet.

Public Health Profiles

51 views 25. april 2019

Heidi Lyshol, senior advisor at the Norwegian Institute of Public Health, talks about the Norwegian Public Health profiles.

Statistikkbanken Kommunehelsa

140 views 25. april 2019

Heidi Lyshol, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, demonstrerer bruken av statistikkbanken Kommunehelsa.