Tagget med unit for academic language and practice

Engelskkurs for ansatte ved OsloMet - English language courses for staff at OsloMet

624 views 27. mars 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr Academic Writing Course (AWC6000), et kurs for PhD-stipendiater og forskere som ønsker å videreutvikle sin akademiske skrivekompetanse på engelsk. Flere tidligere kursdeltakere deler sine erfaringer fra kurset. The Unit for Academic Language and Practice offers the Academic Writing Course Academic Writing...

Norskkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet - Norwegian language courses for international...

743 views 14. januar 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr språkkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet: Språktilbud for ansatte Unit for Academic Langugage and Practice offers language courses for international staff at OsloMet: Language training for employees