Tagget med ub veiledning

Hvordan komme i gang med skriving?

1.117 views 2. mars 2016

Ingunn Nilsen fra Studieverkstedet gir tips og råd til å komme i gang med skriving.

Hvordan få en god studiestart?

879 views 2. mars 2016

Ingunn Nilsen fra Studieverkstedet gir tips og råd til studenter for en god studiestart.

Helsebiblioteket - Vurdering av artikler

1.415 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

2.546 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

2.807 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

2.361 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

1.359 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

2.343 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

2.354 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Svemed+

1.700 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne litteratur med svemed+