Tagget med ub veiledning

Hvordan lære seg pensum

1.527 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.439 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.634 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Kontakt med andre studenter

1.328 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Forskjeller i skolesystemer

1.406 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.446 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Søketeknikk: feltsøk

2.374 views 2. mai 2017

Søketeknikk: trunkering

3.081 views 2. mai 2017

Fra tema til gode søkeord

3.155 views 2. mai 2017

Henvisning i tekst

8.366 views 28. april 2017

Kort video om hvordan man henviser til kilder i en tekst.

Hva er en kildehenvisning?

5.622 views 28. april 2017

Kort video om kildehenvisning for dem som jobber med tekst.

Å komme i gang med skriving

4.140 views 25. april 2017

Koordinator og rådgiver ved Studieverkstedet, Ingunn Nilsen, gir tips og triks for hvordan man skal komme lettere i gang med å skrive.