Tagget med sps

Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap: erfaringer fra...

619 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Forberedelse på skjønnsutøvelse ved politiutdanningen

535 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Innføring i skjønn og faglige vurderinger

634 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: vurdering

414 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Arbeidsplassen som utdanningsarena

398 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: bacheloroppgaven

426 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

SCALE-UP, Collaborative group learning environment - Gerald Feldman

523 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: Hvordan ser fremtidens læringsarenaer ut?

591 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ketil Arnesen om teknologi i undervisningen på HiST

523 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Etienne Wenger - Community of practice

679 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Etienne Wenger about community of practice

Etienne Wenger - Identity in social learning theory

466 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Etienne Wenger - Social learning

602 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.