Tagget med skoleutvikling

SKUP - kunst og skapende prosesser som metode i skoleutvikling

368 views 31. januar 2017

Sara Birgitte Øfsti presenterer SKUP -skoleutviklingsprosjektet i Den kulturelle skolesekken.