Tagget med skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering for sykepleiestudenter

64 views 9. februar 2023

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Nayén Bacci Myhrvold, snakker om hva det vil si å være skikket for sykepleierutdanningen.

Saksgang i skikkethetsvurdering

84 views 30. august 2022

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Nayén Bacci Myhrvold, forteller hvordan skikkethetsvurderings-saker håndteres ved OsloMet.