Tagget med seksuelle rettigheter

Seksuelle og reproduktive rettigheter

296 views 5. desember 2017

Lege Berit Austveg snakker om viktigheten av begrepene "seksuelle rettigheter" og "reproduktive rettigheter".