Tagget med reflekterende veiledning

3 av 5 - Reflekterende veiledning (kritisk orientert veiledning)

553 views 18. mai 2020

Publisert 2020 I denne andre videoen av fire, gjennomfører Tron Inglar et kort eksempel på reflekterende veiledning. Etter samtalen vises fokuspersonens vurdering og Tron Inglars oppsummering av den. Videoene bygger på boka Lærer og veileder, 1997: Oslo: Gyldendal akademisk.