Tagget med omstillingsprosesser

Arbeidsgivers styringsrett i omstillingsprosesser

172 views 25. oktober 2019

Cecilie Haugen Horn er seksjonssjef ved avdeling for HR. Her snakker hun om jussen i omstillingsprosesser -hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvor går grensene?