Tagget med metode

Kohortestudier vs Kasus kontroll-studier

1.350 views 23. november 2018

Her gjennomgås hovedforskjellene på kohortstudier og kasus-kontroll-studier. Denne videoen er på bachelornivå.