Tagget med møtestruktur

Møtekultur

2.657 views 4. november 2016

Publisert 2016 Henning Bang i samtale med Vibeke Horn om produktive møter og møtestruktur.