Tagget med målekolbe

Bruk av målekolbe

188 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.