Tagget med læringssenter og bibliotek

UpToDate

3.367 views 25. august 2017

En kort innføring i det kliniske oppslagsverket UpToDate.

Dyretemmeren

788 views 27. juni 2017

Eksempel på digital historiefortelling.

Skoleeksamen

646 views 19. juni 2017

I denne digitale historiefortellingen gir en student deg tips til hvordan å håndtere skoleeksamen på best mulig måte?

Digitalt bibliotek

951 views 27. februar 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Direktør for Læringssenter og bibliotek, Lars Egeland, snakker om digitalt bibliotek i forbindelse med omvendt fagdag.

Helsebiblioteket - Vurdering av artikler

1.426 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

2.563 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

1.365 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

2.824 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

2.375 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

1.382 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

2.382 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

2.384 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke strukturert med emneord i Medline