Tagget med læringssenter og bibliotek

UpToDate

706 views 25. august 2017

En kort innføring i det kliniske oppslagsverket UpToDate.

Dyretemmeren

466 views 27. juni 2017

Skoleeksamen

476 views 19. juni 2017

I denne digitale historiefortellingen gir en student deg tips til hvordan å håndtere skoleeksamen på best mulig måte?

Digitalt bibliotek

767 views 27. februar 2017

Direktør for Læringssenter og bibliotek, Lars Egeland, snakker om digitalt bibliotek i forbindelse med omvendt fagdag.

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

741 views 14. august 2015

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.589 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

1.263 views 13. august 2015

Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

965 views 13. august 2015

Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

1.397 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

1.225 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline