Tagget med funksjoner

Deriverbare funksjoner 1a

490 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

348 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 2

446 views 9. april 2015

3a Funksjoner

498 views 9. april 2015