Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

1.046 views 18. desember 2015

How to write an abstract

756 views 17. desember 2015

Utvikling av spørreskjema

401 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.603 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.441 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.010 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

882 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning

1.293 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning

1.438 views 10. april 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

514 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.