Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

1.081 views 18. desember 2015

How to write an abstract

795 views 17. desember 2015

Utvikling av spørreskjema

427 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.700 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.529 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.111 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

996 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning

1.350 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning

1.486 views 10. april 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

543 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.