Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

1.107 views 18. desember 2015

How to write an abstract

813 views 17. desember 2015

Utvikling av spørreskjema

448 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.814 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.615 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.192 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.082 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning

1.422 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning

1.546 views 10. april 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

561 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.