Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

1.068 views 18. desember 2015

How to write an abstract

782 views 17. desember 2015

Utvikling av spørreskjema

412 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.663 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.499 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.082 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

967 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning

1.327 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning

1.463 views 10. april 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

528 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.