Tagget med elementær matematikk

Delvis integrasjon

347 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1a

452 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

315 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 2

416 views 9. april 2015

Integrasjon

581 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Integrasjon

350 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

448 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Mer om deriverbare funksjoner

302 views 9. april 2015