Tagget med elementær matematikk

Integrasjon ved substitusjon 2

494 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3c Kontinuerlige funksjoner 2

417 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

646 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Delvis integrasjon

440 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 1a

539 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 1b

411 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 2

492 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

485 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Integrasjon

717 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 3.

Integrasjon

469 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.. Video 2 av 3.

Integrasjon

530 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 3 av 3.

Mer om deriverbare funksjoner

399 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel..