Tagget med elementær matematikk

Delvis integrasjon

365 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1a

480 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

336 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 2

438 views 9. april 2015

Integrasjon

621 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Integrasjon

381 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

463 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Mer om deriverbare funksjoner

320 views 9. april 2015