Tagget med deriverbare funksjoner

Mer om deriverbare funksjoner

344 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

406 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.