Tagget med databasesøk

Å søke i CINAHL, 1 av 2

2.728 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Å søke i CINAHL, 2 av 2

2.472 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Helsebiblioteket - Vurdering av artikler

1.426 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

2.563 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

1.365 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

2.824 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

2.375 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

1.382 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

2.382 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

2.384 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Svemed+

1.725 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne litteratur med svemed+