Tagget med appendix

Appendix

148 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.