Tagget med 2014

Eksamensregler

393 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

5/7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Hva forteller bildet?

661 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Carsten Ohlmann fra Hioa forteller oss dette. Han blir introdusert av Grete Jamissen. Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.

Bildeannotering i praksis

426 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Arbeidsplassen som utdanningsarena

398 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Forsker Grand Prix 2014

352 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: bacheloroppgaven

426 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: Hvordan ser fremtidens læringsarenaer ut?

591 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ketil Arnesen om teknologi i undervisningen på HiST

523 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Basic formats

542 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

3/7 Digital historiefortelling - Om å skape den gode fortellingen

521 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Carsten Ohlmann presenterer Berit Hedemann fra NRK. Hun er journalist, radiodokumentarist, foredragsholder og forfatter. Her forteller hun om hvordan skape den gode fortellingen.Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel...

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 1

849 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 2

673 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.