Støkiometri

Førsteamanuensis ved OsloMet, Kirsten Aarset, snakker om støkiometri.