Produktdesign Master

Film om Kristian som har studert Produktdesign på OsloMet og jobber med å utvikle El-fly