Prinsipp 2 - med norsk tale

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-2