Principle 3, with english audio description

Publisert 2018

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: Universal Design - Principle 3/ Universell Utforming – Prinsipp 3