Når en POS går feil!

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.