Lunsjpåfyll: Revolusjon i biblioteket

Lansering av Øivind Frisvolds bok "Kunnskap er makt - norsk bibliotekhistorie". Her vil han snakke om hvordan bibliotekene gjennom stadige forandringer har fått nye oppdrag

Øivind Frisvold har lang erfaring fra bibliotek, offentlig bibliotekforvalting og bibliotekarutdanning. Han er nå knyttet til Fagsenter for seniorer ved OsloMet.

Direktør for Universitetsbiblioteket, Lars Egeland, samtaler med Frisvold. Arrangør er Lunsjpåfyll ved Universitetsbiblioteket.