Lunsjpåfyll: Kjønnsroller

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Jenter i rosa - gutter i blått. Seminar om kjønnsforskjeller

Er kjønnsforskjeller medfødt? Er kjønnsroller tildelt? Hva skjer når kvinner jobber i yrker «for menn» og menn i yrker «for kvinner»?

Læringssenter og bibliotek inviterte til seminar om kjønnsforskjeller i serien Lunsjpåfyll.

Cecilie E. B. Neumann (AFI): UNI-Form: Arbeidsbekledning for kvinner i mannsdominerte yrker

Leif Askland (HiOA): Mannlige barnehageassistenters beskrivelser av egne omsorgspraksiser

Per Holth (HiOA): Om kjønnsforskjeller ut fra atferdsanalytisk perspektiv

Fredag 26. oktober, 2012