Lunsjpåfyll: Kjønnsmangfold i skolen

Hvilke føringer gir den nye læreplanen fra 2020 for undervisning om kjønn? Peker de i retning av at skolen skal bidra til økt kjønnsmangfold?

Åse Røthing, professor ved seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet, drøfter utfordringer og muligheter ved læreplanens føringer på dette området.

I 2020 kom hennes bok 'Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning: Perspektiver på undervisning' ut på Cappelen Damm. Der drøftes blant annet kjønnsmangfold i skole og samfunn, med vekt på hvordan skolens undervisning kan bidra til større mulighetsrom for barn og unge.