Lunsjpåfyll: Kan vold være legitimt?

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Kan vold være legitimt? Paneldebatt om ekstremisme og politisk vold

Er det noen ganger tillatt å bruke vold, f.eks. som politisk virkemiddel? Hvordan kan det i så fall rettferdiggjøres? 

På dette debattseminaret tok vi opp spørsmålet om hvorvidt ekstrem atferd og bruk av vold kan være legitimt, og hva som legitimerer det. Kan vold være et nødvendig onde i møte med samfunnskrefter som selv tar i bruk ekstreme virkemidler eller forsøker å undergrave demokratiske verdier og institusjoner?

Debattpanelet bestod av Lars Gule (førsteamanuensis ved HiOA), Shoaib Sultan (rådgiver ved Antirasistisk senter) og Jan Kallevik (politisk aktivist og forfatter av boken "XTRM - krig i Oslos gater").

Fredag 24. oktober, 2014