Lunsjpåfyll: Hvorfor har vi ikke verdens beste fødselsomsorg?

Hva må til for at Norge skal få bedre offentlig svangerskaps- og barselomsorg? Førsteamanuensis i jordmorfag, Berit Mortensen, kommer med sin kunnskap om et tema som engasjerer sterkt.

Fødeavdelinger blir nedlagt, og nybakte mødre opplever å bli behandlet som om de er på et samlebånd. På grunn av det høye arbeidspresset er det flere jordmødre og gynekologer som velger å forlate sine stillinger.

Jordmor Berit Mortensen har gitt ut boken "Barselbrølet - hvordan skape verdens beste fødselsomsorg". Her tar hun leseren med inn på fødestua og ut i landet. Mortensen viser i dette foredraget hvorfor kvinner over hele Norge protesterer mot det de mener er manglende politisk kontroll og et uverdig og utilstrekkelig fødetilbud. Med kunnskap, erfaring og sterkt engasjement tegner hun opp hva som trengs for å skape verdens beste fødselsomsorg.

Arrangementet er en del av Lunsjpåfyll, en serie arrangementer i regi av Universitetsbiblioteket.