Lunsjpåfyll: Historien om verden: Den nye imperialismen (1870–1920)


Burde vi ikke være ferdige med kolonialismen nå? 

Tore Linné Eriksen gir oss en introduksjon til den nye imperialismen.

Tore Linné Eriksen er faglitterær forfatter, historiker og professor emeritus ved OsloMet med mange år bak seg i utviklingsstudiene.

Han presenterte boken, «En kort introduksjon til den nye imperialismen 1870–1920», der han formidlet oppdatert kunnskap om denne betydningsfulle tidsepoken.

Forskerforum beskriver boken som både god og fæl i sin anmeldelse – som en actionfylt spillefilm komprimert til 15 minutter. "Det er klart boka må bli fæl, den forteller tross alt en hensynsløs historie, som omfatter millioner på millioner av døde og lemlestede, nær sagt verden over."

I innledningen skriver Linné Eriksen at imperialismen er "bakgrunnen for dagens kløft mellom Nord og Sør, for ikke å nevne klodens klimakrise".