Lunsjpåfyll: bokbad med Irene Levin

Publisert 2020

Bokbad med Irene Levin. Vi snakket ikke om Holocaust: Mor, jeg og tausheten.

Da moren døde, fant professor ved OsloMet, Irene Levin, morens sporadiske notater fra tiden etter krigen. Det avtegnet seg en historie preget av selvbebreidelser fra krigen.

Hvordan var det å være jøde i Norge og hvorfor snakket de ikke om de traumatiske hendelsene?

Professor ved OsloMet, Nils Gilje, intervjuer Irene Levin i dette gripende og personlige bokbadet som gir oss et bilde på jødenes historie i Norge fra begynnelsen av 1900-tallet og et godt stykke etter andre verdenskrig.