Lunsjpåfyll: Alternativ til dyreforsøk - debattseminar

Publisert 2016

Bruk av forsøksdyr er svært utbredt i forskningssammenheng, særlig innen biomedisinsk forskning. I en del tilfeller er dyrene helt avgjørende for vitenskapen, som for eksempel da Nobelprisvinnerne Moser-ekteparet benyttet rotter i forbindelse med deres banebrytende hjerneforskning. Men finnes det egentlig alternativer, og hvor gode er de?

Lunsjpåfyll i regi av Læringssenter og bibliotek inviterte Siri Martinsen (leder for dyrevernsorganisasjonen NOAH), Per Holth (professor i atferdsvitenskap ved HiOA) og Adrian Smith (tidl. professor i veterinærmedisin og sekretær i Norecopa) til å belyse dette temaet. Det ble først en time med presentasjoner etterfulgt av en times diskusjon.

Seminaret ble presentert i samarbeid med Minding Animals Norge.

Fredag 24. april, 2015