Lunsjpåfyll: Afrika – fra de første mennesker til i dag

Publisert 2020

I dette foredraget tar Tore Linné Eriksen oss med på en spennende reise fra de første mennesker – homo sapiens – som oppsto i Afrika, helt fram til dagens Afrika, som rommer 1,3 milliarder mennesker fordelt på 55 stater. Han presenterte sin siste bok ‘Afrika – fra de første mennesker til i dag’ der han formidler oppdatert kunnskap og nye perspektiver med stor fortellerglede, og løfter fram forholdet mellom mennesker og natur på dette mangslungne kontinentet.

Tore Linné Eriksen er professor emeritus ved OsloMet med mange år bak seg i utviklingsstudiene. Han er faglitterær forfatter, historiker og en av de i landet med størst kjennskap til Afrika.

Tore Linné Eriksen er en norsk historiker, utviklingsforsker og faglitterær forfatter. Han har særlig vært opptatt av afrikansk historie, globalhistorie og utviklingslandenes posisjon i verdensøkonomien.

Eriksen er utdannet som cand.philol. ved Universitetet i Trondheim i 1974. Han jobbet i perioden 1981–97 som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, var fra 1997 førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og fra 2007 til 2014 professor samme sted (nå: OsloMet-Storbyuniversitet).