KjemiPrepp intro

Første video i kurset KjemiPrepp på x.oslomet.no viser noen ting som er kjekt å vite når man er ny på OsloMetX.
KjemiPrepp er et forkurs til kjemiundervisning på TKD/ HV, for studenter som ikke hadde kjemi på videregående.