Fcp 3 - Grensesnittet

Her forklares en del av grensesnittet i Final Cut Pro.

Videoen er en del av introduksjonskurset til Final Cut Pro på SAM, Medier og kommunikasjon.