Live: Etableringsutfordringer i boligmarkedet

31. august 2023 08:20
Hvor omfattende er etableringsutfordringene i boligmarkedet, og hvem gjelder det? Har vi gode nok metoder til å fange opp utfordringsbildet? Hva betyr det å stå utenfor – og hva kan gjøres?

Seminaret vil presentere nyere forskning på boligmarkedet, og spørsmålene som diskuteres er knyttet til:

  • Hvor omfattende er etableringsutfordringene, og hvem gjelder det?
  • Har vi gode nok metoder til å fange opp utfordringsbildet?
  • Hva betyr det å stå utenfor – og hva kan gjøres?

Program

Gro Sandkjær Hanssen fra NIBR på OsloMet ønsker velkommen kl 08.30. Det blir presentasjoner fra: 

  • Kim Astrup fra NIBR på OsloMet: «Mellomsjiktet, et nyttig begrep for å forstå etableringsutfordringer på boligmarkedet? Betydningen av Foreldrebanken, sparepotensial og startslånsordningen.»
  • Mari Olsen Mamre, Handelshøyskolen, NMBU: «Boligkjøpekraften til en representativ førstegangskjøper i norske storbyer»
  • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank: «Boligkjøpekraften blant husholdninger som ikke eier bolig»
  • Hannah Gitmark, forfatter av «Det norske hjem»: «Boligmarked som kilde til økt sosial ulikhet?» 

Etterfulgt av politikerdebatt:

Trenger vi en mer aktiv og omfordelende lokal boligpolitikk?

Med: Line Oma (Ap) og James Stove Lorentzen (H)

Ordstyrer: Gro Sandkjær Hanssen

Arrangementet strømmes og er åpent for alle. Velkommen!


Clips from this event

Etableringsutfordringer i boligmarkedet

46 views 31. august 2023

Hvor omfattende er etableringsutfordringene i boligmarkedet, og hvem gjelder det? Har vi gode nok...

Upcoming live events

Styremøte 15.desember 2023

15. desember 2023 09:00