Bruk av Teams - Arnt Maasø

Førsteamanuensis Arnt Maasø forteller om hvordan han bruker Teams i undervisningen sin ved UiO.