Bekkenfrakturer

Videoforelesning om bekkenfrakturer i emnet Grunnleggende radiografi. Et sammarbeidsprosjekt med Norges Arktiske Universitet, UiT.