Åpen dag: Bioingenior

Video som presenterer bioingeniør-studiet på OsloMet. Videoen er til Åpen dag 2021.