3 av 3 - VIRAK-konferansen 2017: Tara Brabazon

Publisert 2017

“Why I don’t ‘do’ digital literacies: Multimodality and the bias of communication”.

VIRAK er konferansen for universitets- og høgskolebibliotek, og i 2017 er temaet “tilgang og tilgjengelighet”. Konferansen arrangeres av bibliotekene ved Universitetet i Oslo, BI og Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra UHR B, og er en fortsettelse av Fagreferentkonferansen.