2 av 3 - VIRAK-konferansen 2017 : Arnoud De Meyer

An Evolving Role for Libraries in 21st Century Universities:

  • The digital transformation: from a world of information scarcity to a world of information overload
  • The geographical transformation: from West to East
  • The changing impact of technology
  • The changing impact of technology

VIRAK er konferansen for universitets- og høgskolebibliotek, og i 2017 er temaet “tilgang og tilgjengelighet”. Konferansen arrangeres av bibliotekene ved Universitetet i Oslo, BI og Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra UHR B, og er en fortsettelse av Fagreferentkonferansen.